Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 23.05.2023 r. rozpatrzyła wnioski klubów występujących w 4 lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do poszczególnych klubów:
1.Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS Skalnik Gracze

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2023/2024

2.Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Fortuna Głogówek

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi opolskiej w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

3.Komisja postanowiła odmówić przyznania licencji klubowi: LZS Stegu Start Jełowa

-uprawniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach 4 ligi w sezonie 2023/2024 na obiekcie piłkarskim w Jełowej przy ul. Nadleśnej 35 ze względu na na niewykonanie zaleceń komisji weryfikacyjnej zawartych w protokole weryfikacji obiektu z dnia 29.07.2022 r.

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.