Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 08.08.2023 r. rozpatrzyła wniosek klubu występującego w klasie „A” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzje w stosunku do klubu:
1.Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Brynica

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „A” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem sportowym (konieczność monitorowania kryterium S.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.