Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 08.08.2023 r.
rozpatrzyła wnioski klubu występujących w klasie „B” o przyznanie licencji na grę
w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła
następującą decyzje w stosunku do klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: LKS Babice, Wakro Korona Krępna
– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie
2023/2024 i 2024/2025.

2. Komisja postanowiła przyznać klubowi: KS Bodzanowice
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie
2023/2024 na obiekcie zastępczym w Borkach Wielkich przy ul. Ojca Alfreda 26a. Tym
samym traci swoja moc Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN z dnia 12 czerwca
2023 r w sprawie przyznania licencji nr 33/B/2023 dla Klubu KS Bodzanowice na
obiekcie piłkarskim w Bodzanowicach przy ul. Piasków 45.
3. Komisja postanowiła przyznać klubom: MGKS Cukrownik, LZS Swornica Czarnowąsy
– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie
2023/2024 i 2024/2025 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania
kryterium I.01 obowiązujących Przepisów licencyjnych).

Od powyższych decyzji klubom przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia
19.03.2020 r.