Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 08.08.2023 r.,
rozpatrzyła wniosek klubu zajmującego się szkoleniem młodzieży o przyznanie licencji na
grę w rozgrywkach Młodzieżowych w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025. Po analizie
wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu.

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: GZ LZS Grodków
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowych
prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.