Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 06.09.2023 r., w związku z wnioskiem Wydziału Gier Opolskiego ZPN z dnia 01.09.2023 r dot. nałożenia na Klub LKS PO-RA-WIE Większyce (IV liga opolska „BS Leśnica”) nadzoru infrastrukturalnego oraz zobowiązania Klubu do wskazania rezerwowego obiektu piłkarskiego posiadającego uprawnienia co najmniej na 4 ligę do rozrywania swoich meczy w charakterze gospodarza, ponownie rozpatrzyła wniosek klubu występującego w IV lidze opolskiej „BS Leśnica” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie całościowej dokumentacji Komisja podjęła następującą decyzje w stosunku do klubu:

1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LKS PO-RA-WIE Większyce

– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach IV ligi opolskiej „BS Leśnica” w sezonie 2023/2024 z nadzorem infrastrukturalnym (konieczność monitorowania kryterium I.06 obowiązujących przepisów licencyjnych).
Nadzór infrastrukturalny nałożono w związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w dniu 30.08.2023 r. tj. odwołanie meczu piłki nożnej 1/16 Pucharu Polski na szczeblu Wojewódzkim OZPN – edycja 2024/2025 na skutek braku sprawnego drenażu na obiekcie piłkarskim w Większycach, co w konsekwencji obfitych opadów deszczu doprowadziło do zalania płyty boiska uniemożliwiając tym samym rozegranie zawodów sportowych.
W związku z tym zaistniała realna konieczność monitorowania kryterium I.06 Przepisów Licencyjnych, tj. wykonania nowego lub usprawnienia istniejącego przez Klub drenażu na obiekcie piłkarskim w Większycach przy ul. Raciborskiej 9b.
Tym samym Klub LKS PO-RA-WIE Większyce zobowiązany został do przedłożenia oświadczenia o wykonaniu nowego lub usprawnieniu istniejącego drenażu na obiekcie piłkarskim w Większycach przy ul. Raciborskiej 9b do dnia 30.06.2024 r. jak również do tego czasu zobowiązany został posiadać udokumentowaną możliwość rozgrywania swoich meczy w charakterze gospodarza na rezerwowym obiekcie piłkarskim spełanijącym wymogi licencyjne dla obiektów na których rozgrywane są mecze piłki nożnej na szczeblu 4 ligi.

Od powyższej decyzji klubowi przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN w terminie 5 dni od doręczenia decyzji z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4 przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r.