Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 06.09.2023 r. rozpatrzyła wniosek klubu występującego w klasie „B” o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach ligowych. Po analizie wniosku wraz z załącznikami, Komisja podjęła następującą decyzję w stosunku do klubu:
1. Komisja postanowiła przyznać klubowi: LZS Gryżów
– licencję upoważniającą Kluby do uczestnictwa w rozgrywkach klasy „B” w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.