Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 06.09.2023 r., rozpatrzyła wnioski klubów zajmujących się szkoleniem młodzieży o przyznanie licencji na grę w rozgrywkach Młodzieżowych w sezonie 2023/2024 oraz 2024/2025. Po analizie wniosków wraz z załącznikami, Komisja podjęła następujące decyzje w stosunku do klubów:
1. Komisja postanowiła przyznać klubom: Akademia Piłkarska The Eight FC oraz UKS Akademia Piłkarska Żłobizna
– licencję upoważniającą Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Młodzieżowych prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2023/2024 i 2024/2025.