W związku z rozpoczęciem rozgrywek piłki nożnej organizowanych i prowadzonych przez Opolski Związek Piłki Nożnej oraz trwającym stanie pandemii spowodowanej koronawirusem COVID-19, Wydział Dyscypliny OZPN przypomina i poleca bezwzględnie wdrożyć do realizacji:

„ZASADY ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI W ROZGRYWKACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OZPN W SPECJALNYM REŻIMIE SANITARNYM W SEZONIE 2020/2021 – ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE DLA KLUBÓW”

Komplet tych dokumentów, zatwierdzonych przez Zarząd OZPN w dniu 25.07.2020r opublikowany został po aktualizacji ,na oficjalnej stronie internetowej OZPN w dniu 28.07.2020r.

Informuję jednocześnie, iż przestrzeganie tych zasad będzie na bieżąco monitorowane przez przedstawicieli OZPN a w przypadku stwierdzenia udokumentowanych nieprawidłowości , wobec klubu – organizatora zawodów, stosowane będą sankcje dyscyplinarne.