Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informacje na temat decyzji szkoleniowo-organizacyjnych.

Terminy kursów sędziów i obserwatorów szczebla centralnego
KS PZPN przedstawia harmonogram kursów egzaminacyjno-szkoleniowych sędziów i
obserwatorów szczebla centralnego – sesja Lato 2018:

 • 13-15 LIPCA 2018 r. – Sędziowie, asystenci i obserwatorzy szczebla centralnego –
  Hotel „Wodnik” – Bełchatów
 • 20-22 LIPCA 2018 r. – Sędziowie i obserwatorzy III Ligi – Hotel „Wodnik” –
  Bełchatów
 • 27-29 LIPCA 2018 r. – Sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla centralnego –
  Hotel „BRANT” – WIĄZOWNA

Kandydaci na obserwatorów szczebla centralnego

KS PZPN uprzejmie prosi o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2018r. zgłoszeń kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2018/2019.

Przypominamy, że do zgłoszeń nowych kandydatów, którzy nie byli obserwatorami
szczebla centralnego w sezonie 2017/2018, należy dołączyć ich sędziowskie CV oraz
arkusze obserwacji z obecnego sezonu (z III ligi). Wymóg ten nie dotyczy byłych sędziów
międzynarodowych. Prosimy, żeby listy obserwatorów układane były rankingowo, a nie
alfabetycznie.

Kandydatki na sędzie i sędzie asystentki szczebla centralnego

Kolegium Sędziów PZPN prosi o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca
2018 r.zgłoszeń nowych kandydatek na sędzie oraz sędzie asystentki szczebla centralnego.

Wymagania:

 • Tylko sędzie rzeczywiste (minimum jeden rok),
 • Załączenie min. dwóch arkuszy obserwacyjnych kandydatek

Listy te prosimy o przesłanie na adres leszek.saks@pzpn.pl oraz damian.picz@pzpn.pl