Zarząd KS OZPN przedstawia listę uczestników obozu unifikacyjno-szkoleniowego,
który odbędzie się w dniach 2-4 marca w Jarnołtówku w Ośrodku wypoczynkowym
„Ziemowit”.

Sędziowie zobowiązani są zabrać ze sobą sprzęt sportowy, obuwie dostosowane do
nawierzchni zarówno tartanowej i trawiastej, gdyż egzaminy sprawnościowe odbędą
się na stadionie w Głuchołazach. Forma egzaminów sprawnościowych zostanie
przeprowadzona w zależności od warunków atmosferycznych.

Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w obozie mogą
do 28 lutego wycofać swoje zgłoszenie. W innym przypadku zostaną obciążeni pełną
kwotą udziału w obozie w wysokości 220 zł.

Sędziowie szczebla okręgu, którzy z różnych przyczyn nie uczestniczą w obozie,
proszeni są o potwierdzenie przybycia udziału w sobotnich szkoleniach i egzaminach
celem zamówienia dla tych osób obiadu do dnia 28 lutego, na
adres: a.przystal@opolskizpn.pl.