Wydział Gier przedstawia w zamieszczonych poniżej załącznikach, nowe ramowe terminarze
rozgrywek seniorskich i młodzieżowych zawierające nowe daty odwołanych kolejek ligowych
poszczególnych rozgrywek.