Komisja ds. Licencji Trenerskich przedstawia w poniższych załącznikach zaktualizowaną Uchwałę nr IV/63 dot. licencji trenerskich oraz zestawienie nowych uprawnień związanych z posiadaniem licencji PZPN B.

Załączniki