Zarząd KS OZPN pragnie poinformować, że w dniach 21-23 lutego odbędzie się obóz
unifikacyjno-szkoleniowy dla sędziów naszej organizacji. Obóz połączony będzie z egzaminami zaliczeniowymi przed rundą wiosenną dla sędziów okręgu i odbędzie się w Jarnołtówku w ośrodku wypoczynkowym „Ziemowit” (miejsce to samo co w roku ubiegłym).

Egzamin kondycyjny odbędzie się na Stadionie Miejskim w Głuchołazach. Forma egzaminu
kondycyjnego uzależniona będzie od panujących warunków pogodowych.

W załączniku poniżej znajduje się lista sędziów wytypowanych do udziału w obozie.

Koszt udziału dla sędziów powołanych wynosi 160 zł. Sędziowie ci potwierdzają swój udział
w obozie poprzez dokonanie przelewu bankowego na konto kol. Radosława Paszka do dnia
17 stycznia br., w tytule podając „Imię nazwisko – obóz”. Zaksięgowana kwota jest
równoznaczna z potwierdzeniem udziału w obozie.

Ponadto prosi się o przesłanie do dnia 12 stycznia informacji potwierdzającej udział w obozie na adres a.przystal@opolskizpn.pl z adnotacją: „Potwierdzam udział – imię i nazwisko” lub informacji o rezygnacji z udziału.

Istnieje również możliwość uczestnictwa w obozie sędziów niepowołanych przez Zarząd KS
OZPN. Wówczas osoby chętne do uczestnictwa w obozie zobowiązane są w terminie do 12
stycznia przesłać informację wyrażającą chęć uczestnictwa na adres: a.przystal@opolskizpn.pl oraz następnie, (po otrzymaniu informacji zwrotnej) dokonać przelewu do dnia 17 stycznia br. na numer rachunku bankowego kol. Radosława Paszka w kwocie 310 zł.

Rozpoczęcie obozu zaplanowane jest na piątek 21 lutego na godz. 18:00, a wszyscy sędziowie biorący w nim udział zobowiązani są do przybycia na miejsce maksymalnie do godz. 17:30.

Sędziowie okręgu, którzy nie wezmą udziału w obozie zobowiązani są do stawienia się na
egzaminy sprawnościowe i teoretyczne oraz do uczestnictwa w szkoleniach teoretycznych w
sobotę 22 lutego.

Harmonogram obozu wraz z godziną rozpoczęcia egzaminów zostanie opublikowany na kilka dni przed rozpoczęciem obozu.

Konto do wpłat za obóz:
Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650