Ze smutkiem informujemy o śmierci byłego sędziego i członka zarządu Kolegium Sędziów oraz długoletniego prezesa LZS w Dębskiej Kuźni
Ś.P. Pawła Niestrój
Rodzinie i Bliskim Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.