Nastąpiła zmiana formy prawnej KKS-u Czarni Korfantów. W związku z podpisaniem listu intencyjnego w dniu 1 lipca 2017 roku, w sprawie przejęcia klubu piłkarskiego KKS Czarni Korfantów (Zbywca) przez LZS Ścinawa Nyska (Nabywca), klub przejmujący tj. LZS Ścinawa Nyska wzywa ewentualnych wierzycieli KKS-u Czarni Korfantów do zgłaszania ewentualnych roszczeń do Opolskiego Związku Piłki Nożnej sekretariat@opolskizpn.pl, w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 9 sierpnia 2017 roku.

Nowo powstały klub będzie nosił nazwę LZS Ścinawa Nyska-Korfantów.