W siedzibie Opolskiego Związku Piłki Nożnej zrealizowane zostało doskonalenie dla kierowników ds. bezpieczeństwa i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas meczów. W projekcie udział wzięło 17 osób.

W większości byli to kierownicy ds. bezpieczeństwa BS w Leśnicy IV Ligi Opolskiej.

Podczas szkolenia, z zastosowaniem interaktywnej formuły zajęć, uczestnicy mieli możliwość pogłębić wiedzę na temat zagadnień prawnych związanych z bezpieczeństwem imprez masowych i niemasowych. Przedstawione zostały również podstawy właściwej organizacji imprez sportowych z uwzględnieniem specyfiki piłki nożnej.

Uczestnicy mogli także poznać szczegółowe działania dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podczas zawodów. Natomiast w finałowej części szkolenia przedstawiona została ocena bezpieczeństwa rozgrywek wraz z analizą wybranych meczów (case study), podczas których doszło do zdarzeń niepożądanych, naruszeń porządku i istotnych nieprawidłowości w przygotowaniu zawodów.

– Z całą pewnością możemy założyć, że zrealizowany projekt znacząco podnosi kompetencje osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo meczów w rozgrywkach prowadzonych przez nasz związek – komentował szkolenie przewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN Andrzej Ryng.