Wydział Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych Opolskiego Związku Piłki
Nożnej zaprasza na kurs spikerów. Bazować on będzie na Pakiecie Szkoleniowym
dla spikerów III i IV Ligi, który jest rekomendowany przez PZPN.

Termin kursu – 9 marca 2024r. (sobota 10:00-18:00)

Miejsce – siedziba OZPN, ul. Damrota 6, sala posiedzeń

Czas trwania – kurs jednodniowy (8 godzin)

Koszt kursu – 300 zł – wpisowe na konto OZPN: 05 8907 0008 2012 7500 6019 0003
w tytule przelewu: KURS SPIKER 2024 oraz IMIĘ I NAZWISKO kandydata

Zgłoszenia – mailem na adres  bezpieczenstwo@opolskizpn.pl w załączniku należy
przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 4 marca 2024r.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do pracy
spikera na meczach piłki nożnej do III Ligi włącznie, akceptowane na terenie całego
kraju.

Wszelkich informacji związanych z kursem udziela – Andrzej Ryng – Przewodniczący
Wydziału Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych OZPN – tel. 696 441 905.

Załączniki