Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach podział drużyn dwunastu grup Klasy „B” oraz terminarze na sezon 2023/2024:

Klasa „B”:
a) podział drużyn Klasy „B”
b) rozmieszczenie na mapie
c) terminarze:
Klasa „B”, grupa I,
Klasa „B”, grupa II,
Klasa „B”, grupa III,
Klasa „B”, grupa IV,
Klasa „B”, grupa V,
Klasa „B”, grupa VI,
Klasa „B”, grupa VII,
Klasa „B”, grupa VIII,
Klasa „B”, grupa IX,
Klasa „B”, grupa X,
Klasa „B”, grupa XI,
Klasa „B”, grupa XII.