Wiktor i Wojciech Włodarczykowie w imieniu całej rodziny kierują serdeczne podziękowania za liczne przybycie i uczestnictwo w „ostatniej drodze” ś.p. Józefa.