Obradujący w dniu 24 marca 2017 r. Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził sprawozdanie finansowe OZPN za rok 2016, dokonał podziału środków na premie dla działaczy społecznych zasiadających w komisjach i wydziałach OZPN, przyjął Regulaminy Zarządu oraz Prezydium OZPN, dokonał zmian w składzie osobowym Wydziału Dyscypliny OZPN oraz uzupełnił skład Prezydium OZPN powołując do jego grona Pana Stanisława Czepiela, członka Zarządu reprezentującego powiat nyski.

Podejmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu reformy rozgrywek OZPN, Zarząd rozpoczął również proces konsultacji wewnątrzzwiązkowych dotyczących reformy.

Uchwały podjęte przez Zarząd w dniu 24 marca 2017 r.