Na pierwszym posiedzeniu w nowym roku Zarząd OZPN podjął m.in. uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2018, umorzenia zobowiązań wobec OZPN, licencji dla klubów 4 ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.

Uchwalił Regulamin wynagradzania członków Zarządu OZPN oraz Regulamin działalności Wydziału Dyscypliny.

Członkowie Zarządu wysłuchali informacji dotyczącej prowadzonych kursów trenerskich oraz projektu Mobilne AMO i przyjęli sprawozdanie z działalności Kadr OZPN oraz Wydziału Szkolenia za rok 2017.

Załączniki