Trenerzy reprezentacji Paweł Bzdęga i Andrzej Wolański ogłosili listę zawodników, którzy wezmą udział w grach kontrolnych reprezentacji OZPN, które w dniu 7 listopada br. odbędą się w Lublińcu.

Zbiórka zawodników w dniu 7.11.2021 roku o godzinie 10:15 na parkingu przy Zajeździe
„U Dziadka”, ul. Strzelecka 55 w Opolu.

Planowany powrót i odbiór zawodników w dniu 7.11.2021 roku około godziny 16:30-17:00 na parkingu przy Zajeździe „U Dziadka”, ul. Strzelecka 55 w Opolu.

W załączniku znajduje się również dokument:
1. Kwestionariusz sanitarny uczestnika akcji szkoleniowej OZPN,

który stanowi podstawę udziału powołanego zawodnika w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełniony i podpisany dokument proszę przekazać trenerom w dniu akcji szkoleniowej.

Przypominamy o konieczności posiadania przez zawodników:
1. aktualnych kart zdrowia,
2. ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (legitymacja, dowód osobisty),
3. sprzętu sportowego wymienionego w powołaniach.

Sponsorem reprezentacji wojewódzkich OZPN jest firma Bedmet z Opola.

Załączniki