Zapraszamy przedstawicieli klubów zrzeszonych w Opolskim Związku Piłki Nożnej na spotkania przedsezonowe w powiatach, podczas których omówione zostaną sprawy dotyczące rozgrywek, licencji klubowych, dyscypliny oraz wszystkie ważne da klubów zagadnienia i problemy.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

Dla klubów z powiatów opolskiego, krapkowickiego i strzeleckiego:

Opole  6 lutego godz. 17.00            Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji ul. Głogowska 27

Dla klubów z powiatu kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego               

Kluczbork 11 lutego            godz. 17.00 sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku

Dla klubów z powiatu nyskiego                                                          

Nysa 18 lutego godz. 17.00  Inkubator Przedsiębiorczości ul. Kościuszki 10

Dla klubów z powiatu brzeskiego                                                                              

Brzeg 20 lutego godz. 17.00 Stadion Miejski ul. Sportowa 1

Dla klubów z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego i głubczyckiego

Pawłowiczki 25 lutego godz. 17.00           Restauracja Florres ul. Nowa 1

Kluby z powiatu prudnickiego mają możliwość wyboru miejsca spotkania. Zapraszamy do Nysy lub Pawłowiczek.