Komisja Szkoleniowa KS OZPN przedstawia ramowy harmonogram szkoleń i egzaminów na pierwsze półrocze 2024 roku.

Terminy egzaminów zaliczeniowych przed rundą wiosenną sezonu 2023/24:
03.02.2024: egzamin teoretyczny sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej oraz A klasy
27.02.2024: egzamin sprawnościowy sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej oraz A klasy

Harmonogram szkolenia sędziów IV ligi i Klasy Okręgowej oraz obserwatorów szczebla okręgu (w szkoleniach mogą także uczestniczyć sędziowie B klasy):
03-04.02.2024: obóz szkoleniowy w Turawie
19.03.2024: szkolenie online
23.04.2024: szkolenie stacjonarne w Opolu

Harmonogram Kadry:
03.04.2024: Kadra 3, Chrząstowice
06.05.2024: Kadra 4, Chrząstowice

Harmonogram szkolenia dla kandydatów na sędziów:
05.02.2024: spotkanie organizacyjne w Opolu ze szkoleniem teoretycznym z tematu 1: art. I, II, III, IV, V, VI
12.02.2024: Temat 2: art. VII, VII, IX, X, XI (szkolenie online)
19.02.2024: Temat 3: art. XII (szkolenie online)
20.02.2024: Temat 4: art. XIII, XIV, XV, XVI, XVII (szkolenie online)
27.02.2024: egzamin teoretyczny i praktyczny (Opole) podczas egzaminów sprawnościowych sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej oraz A klasy

Terminy egzaminów konkursowych przed sezonem 2024/25:
21.05.2024: egzamin teoretyczny oraz sprawnościowy sędziów IV ligi, Klasy Okręgowej, A
klasy oraz kandydatów do A klasy (3 kolejki przed końcem)
lipiec 2024: poprawkowe egzaminy teoretyczne oraz sprawnościowe (przed
rozpoczęciem sezonu 2024/25)

Terminy mogą ulec zmianie np. ze względu na zmiany w harmonogramie rozgrywek OZPN i PZPN.