Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej rozpoczyna pierwszy etap selekcji do reprezentacji wojewódzkiej OZPN dla zawodników urodzonych w 2008 roku. Trenerami reprezentacji zostali Paweł Bzdęga i Ireneusz Kwok.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji zawodników podczas turniejów Bawi Nas Piłka Trenerzy Koordynatorzy Powiatowi ogłosili listy zawodników, którzy wezmą udział w konsultacjach selekcyjnych, które zgodnie z podziałem terytorialnym (Regiony) odbędą się kolejno w następujących terminach:

Region 1 (powiaty: opolski, brzeski) w dniu 30.05.2019 roku o godzinie 18:00 w Łubnianach – zbiórka zawodników o godzinie 17:15.

Region 2 (powiaty: kluczborski, oleski, namysłowski) w dniu 01.06.2019 roku o godzinie 10:00 w Kluczborku – zbiórka zawodników o godzinie 9:15.

Region 3 (powiaty: krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki) w dniu 02.06.2019 roku o godzinie 9:00 w Strzelcach Opolskich – zbiórka zawodników o godzinie 8:15.

Region 4 (powiaty: nyski, prudnicki, głubczycki) w dniu 02.06.2019 roku o godzinie 14:00 w Głuchołazach – zbiórka zawodników o godzinie 13:15.

Uwaga! W załączniku znajduję się również „Oświadczenie – zgoda na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych reprezentacji OZPN”, która stanowi podstawę udziału powołanego zawodnika w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełnioną i podpisaną zgodę proszę przekazać w dniu konsultacji.

Załączniki