Sędziowie prowadzący spotkania 12 i 13 maja zobowiązani są do wprowadzenia sprawozdania w systemie PZPN24 do godz. 23:59 tego samego dnia.