12 stycznia 2018 r. w ośrodku Berpol w Brynicy odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Opolski Związek Piłki Nożnej dla trenerów powiatowych OZPN
z terenu naszego województwa. Gospodarzami spotkania byli Prezes OZPN Tomasz Garbowski oraz Wiceprezesi OZPN Waldemar Antkowiak i Marek Curyło, którzy do udziału w nim zaprosili również przedstawicieli sztabu szkoleniowego Kadr OZPN: Koordynatora Kadr Filipa Sikorskiego, trenera Kadry R2006 – Grzegorza Zmudę, trenera Kadry R2005 – Krzysztofa Białka i trenera Kadry R2004 – Tomasza Piwowarczyka oraz koordynatorów Akademii Młodych Orłów z Nysy oraz Opola: Adama Czabanowskiego i Jarosława Wolańskiego.

Podczas szkolenia podsumowano pracę trenerów powiatowych w roku minionym oraz omówiono szczegółowe cele i założenia przyświecające rozgrywkom dziecięcym na rok 2018.

Trenerzy powiatowi otrzymali sprzęt sportowy w postaci dresów, koszulek oraz toreb, a całe spotkanie zakończone zostało uroczystą kolacją, która była doskonałą okazją do wymiany uwag i poglądów na tematy poruszane podczas szkolenia.