W piątek 1 września, w auli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, odbyło się spotkanie organizacyjno-szkoleniowe sędziów Regionu IV.

W części organizacyjnej lider regionu Adam Piegza wręczył pamiątkowe proporczyki sędziom „jubilatom” Kol. Bogdanowi Czekajowi i Robertowi Stobrawe z tytułu przeprowadzenia, odpowiednio 1000 i 500 zawodów, zaś specjalnym proporcem KS OZPN uhonorowany został Kol. Szymon Mendla, który awansował (wrócił) na szczebel III ligi do grona sędziów Top Amator C.

Ponadto, w części tej przekazano też sędziom regionu informacje z sierpniowego spotkania Zarządu KS z liderami regionów oraz sprawy bieżące, m.in. dotyczące naboru do Kadry KS i aktualnie prowadzonego kursu dla kandydatów.

Następnie, pełnomocnik ds. szkolenia w regionie IV Szymon Mendla przedstawił bardzo ciekawy, autorski wykład pt. „Moje błędy to nie Wasze błędy”, poparty prezentacją zawierającą sytuacje z jego własnych meczów. Dodajmy – sytuacje z bardzo dobrze podjętymi decyzjami, jak również z tymi „dobrymi inaczej”.

Z pewnością podkreślić należy chęć Kol. Szymona pokazania uczestnikom szkolenia, szczególnie tym znajdującym się na początku przygody sędziowskiej, że błędy mogą zdarzyć się każdemu, ale też, że z błędów tych warto, a nawet trzeba, wyciągać wnioski na przyszłość.

Zanim piątkowe spotkanie się skończyło, sędziowie mogli jeszcze wziąć udział w ciekawej dyskusji odnośnie wprowadzania nowych sędziów do organizacji, pomagania im na początku „sędziowskiej drogi” ale też odnośnie oczekiwań „starszych” w stosunku do „młodych” i vice versa.

Z pewnością taka wymiana doświadczeń przyda się zarówno początkującym, jak i ich starszym kolegom.

Cieszy również fakt, że mimo kończącego się okresu urlopowo-wakacyjnego i sporej liczby usprawiedliwień, frekwencja na spotkaniu dopisała, ponieważ w szkoleniu wzięło udział prawie pięćdziesięciu sędziów regionu IV.