Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach terminarze sześciu grup Klasy „A” na sezon 2020/2021: