Na podstawie § 13 pkt 2 Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej głosowaniem w trybie obiegowym, Zarząd OZPN w dniu 21 lipca 2017 r. przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia na członków OZPN: Ludowy Zespół Sportowy Polanowice, TKKF Blachowianka.
Uchwalono również zmianę nazwy klubu z Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Zalesie Śląskie na Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Leśnica.

Załączniki