Informujemy, iż upłynął termin dokonywania opłat z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego, który zawsze zgodnie z Zasadami mija 30 kwietnia.

Wyznaczony został ostateczny termin uzyskania opłat z tytułu KFD na dzień 10 maja 2019r. (piątek). Sędziowie, którzy nie uiszczą opłaty zostaną wstrzymani w obsadzie sędziowskiej.

Potwierdzenie wykonania przelewu prosimy wysłać w formie elektronicznej również na adres: obsada.ksozpn@gmail.com

Konto do wpłat:

Radosław Paszek
10 1020 3668 0000 5802 0447 2650