Z uwagi na decyzję Ministerstwa Zdrowia z dnia 17 marca 2021 r. dotyczącą obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, Wydział Gier OZPN informuje, że na czas od 20 marca do 9 kwietnia br., zawiesza rozgrywki ligowe w opolskiej Football World klasie okręgowej, klasie „A” oraz Versus klasie „B”.

Jednocześnie informujemy, iż decyzja dotyczące rozgrywek BS Leśnica 4 ligi opolskiej oraz rozgrywek młodzieżowych zostanie podjęte przez prezydium OZPN w dniu jutrzejszym (19 marca), po zapoznaniu się z treścią rozporządzenia ministra zdrowia.

O bieżącej sytuacji dotyczącej rozgrywek Wydział Gier OZPN będzie informował stosownymi komunikatami.