Sparing MKS Gogolin - Korona Kępna. Fot Mirosław Szozda.

Wszystkim organizatorom meczów piłki nożnej na Opolszczyźnie przedstawiamy listę zaleceń, które obowiązywać muszą ze względu na wprowadzony 12 marca br. stan epidemii związany z Covid-19.

Zalecenia dotyczą wszystkich wydarzeń piłkarskich, które do 19 czerwca br. organizowane być powinny bez udziału publiczności. Od tego dnia na otwartym obiekcie sportowym przebywać będzie mogła liczba widzów odpowiadająca 25% powierzchni widowni trybun stadionu.

PODSTAWOWE ZALECENIA
Należy ograniczyć korzystanie z szatni, pomieszczeń odnowy biologicznej i przestrzeni wspólnych oraz promować i stosować zasady prewencyjne:
• częste mycie lub dezynfekowanie rąk,
• zachowanie dystansu 2 m i wietrzenie pomieszczeń,
• zasłanianie ust przy kaszlu lub kichaniu,
• unikanie dotykania oczu i ust.
Tam, gdzie jest to możliwe należy zachować otwarte ciągi komunikacyjne, np. zachować otwarte drzwi, aby ograniczyć dotykanie klamek.
Miejsca parkingowe powinny być tak wyznaczone, aby zminimalizować kontakt fizyczny osób przyjeżdżających na teren klubu.
Organizator jest zobowiązany do zapewnienia środków do dezynfekcji przy wejściu na stadion i przy każdym wejściu do budynku.

Organizator wydarzenia sportowego powinien:
1) WERYFIKOWAĆ LICZBĘ OSÓB
– lista powinna zawierać nazwiska wszystkich osób, które wchodzą na obiekt,
– obsługa meczowa powinna być wyposażona w podstawowe środki ochrony osobistej przez klub rozgrywający mecz domowy,
– w czasie wydarzenia powinny zostać wydzielone strefy komunikacyjne dla zespołów.
2) DEZYNFEKOWAĆ SZATNIE I WĘZŁY SANITARNE
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, dlatego:
– należy mieć zasłonięte nos i usta oraz nosić rękawiczki,
– szczególną uwagę należy zwrócić na czystość tego obszaru, który należy dezynfekować po każdym użyciu.
3) ZAPEWNIĆ ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK I SPRZĘTU SPORTOWEGO
Organizacja meczów
Przy wejściu na obiekt uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.
1) Korzystanie z szatni – zawodnicy
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby zawodnicy przyjechali na mecz przebrani, a bezpośrednio po nim udali się do domu, unikając gromadzenia się na terenie obiektu.
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie zawodnicy, trener i kierownik drużyny. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.
2) Korzystanie z szatni – sędziowie
Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń, w związku z tym zaleca się korzystać z niej, tylko kiedy jest to niezbędne. Zaleca się, aby sędziowie przyjechali na mecz przebrani.
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie sędziowie i kierownicy drużyn. Jeżeli to możliwe powinni oni zachowywać dystans.
Szatnie i węzły sanitarne powinny być zdezynfekowane przed meczem, a węzły sanitarne dodatkowo przed i po przerwie.
3) Korzystanie z budynku klubowego
Korzystanie z budynku klubowego jest zabronione za wyjątkiem korzystania z toalet.
4) Rozgrzewka
Zaleca się, aby drużyny do rozgrzewki używały swoich piłek. Piłki meczowe powinny być dezynfekowane przed meczem oraz w czasie przerwy.
5) Zawody
Zaleca się, aby zawodnicy i sędziowie nie schodzili w przerwie do szatni.
Należy ograniczyć kontakt pomiędzy uczestnikami wydarzenia (trenerzy, kierownicy przeciwnych drużyn).
Po wydarzeniu należy opuścić obiekt, unikając grupowania się.
W razie podejrzenia infekcji na podstawie objawów klinicznych, stanu zdrowia kogokolwiek z uczestników, niezbędna jest niezwłoczna izolacja oraz zgłoszenie do odpowiedniego organu: szpitala lub powiatowej stacji sanepidu i postępowanie zgodnie z zaleceniami tego organu (w tym pełnego wywiadu epidemiologicznego i zasad izolacji)

Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem gier sezonu 2020/2021, 18 i 19 lipca na boiska wybiegną uczestnicy wojewódzkiego i terytorialnego Totolotek Pucharu Polski. Rozgrywki ligowe ruszą 25 lipca, kiedy do rywalizacji przystąpią kuby 4 ligi opolskiej oraz klasy okręgowej.