Wydział Gier przedstawia w poniższych załącznikach zestawienie drużyn zakwalifikowanych do rozgrywek Klasy „A” na sezon 2023/2024, a także terminarze ww. rozgrywek.

Klasa „A”:
a) zestawienie i podział drużyn Klasy „A”
b) rozmieszczenie na mapie
c) terminarze:
grupa I,
grupa II,
grupa III,
grupa IV,
grupa V,
grupa VI.