Zarząd KS OZPN przedstawia wyniki egzaminów Kadry KS OZPN oraz klucz odpowiedzi testu pisemnego.