Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej wprowadził dodatek do przejazdu dla sędziów delegowanych przez Zarząd KS OZPN na zawody Klasy A w niepełnym składzie (tzn. mniej niż 3 osoby).

Dla sędziego głównego kwota 40zł netto, jeżeli delegowany sędzia główny prowadzi zawody z dwoma asystentami przygodnymi oraz delegowanych sędziego głównego i sędziego asystenta 20zł netto dla każdego z nich jeżeli skład sędziowski uzupełnia sędzia przygodny.

Wypłata dodatkowych środków w tego rodzaju zaistniałych sytuacjach nastąpi z budżetu KS OZPN.