ZINTEGROWANY KURS TRENERSKI UEFA B i A WYRÓWNAWCZY – ZAJĘCIA W TYGODNIU – NIE–PO-WT-ŚR

Termin: 21.05.2017 – 03.12. 2017

Miejsce: Prószków k/Opola i Kluczbork obiekty MKS -u

Obowiązuje egzamin wstępny pisemny i praktyczny.
Egzamin wstępny – 05.05.2017 –Prószków k/Opola – godz. 16:00
(Obiekty Pomologii) ul. Pomologii 11
Przyjmowanie wniosków do 31.04.2017.
Koszt:4500 zł.

Absolwenci otrzymają Dyplom Trenera UEFA A i licencję trenerską UEFA A uprawniającą do prowadzenie zespołów III Ligi, IV ligi, Ekstraklasa Kobiet .

TERMINY SESJI :

1.SESJA 21.05 -24.05.2017            ND – ŚR
2.SESJA 11.06-13.06. 2017            ND – WT
3.SESJA 20.08- 22.08.2017            ND – WT
4.SESJA 10.09-13.09 .2017            ND – ŚR
5.SESJA 15.10- 18.10. 2017           ND – ŚR
6.SESJA 12.11- 15.11 .2017           ND – ŚR
7. SESJA 03.12.2017                      ND EGZAMIN KOŃCOWY

UWAGA ! Zapisy na kurs prowadzone będą tylko poprzez platformę PZPN24.pl

Kandydatów , którzy złożyli wnioski jesienią 2016 r. również aplikują poprzez PZPN24.pl

Kurs ten jest kontynuacją kursu , który pierwotnie miał się odbyć w terminie 02.04.2017 – 22.10. 2017r, więc kandydaci , którzy na niego aplikowali i zostali poinformowani o przyjęciu wniosków nie muszą ponownie aplikować.

Wpłatę za kurs kandydat uiszcza dopiero wtedy , kiedy otrzyma  informację o zakwalifikowaniu na kurs.

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA  ZINTEGROWANY KURS TRENERÓW UEFA B i A – WYRÓWNAWCZY

  1. Kandydatem na zintegrowany kurs trenerów UEFA B i A – wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • posiada dyplom Trenera Klasy M, I-szej lub II-giej,
  • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części praktycznej i teoretycznej,
  • Potwierdzi minimum 2 – letni staż pracy szkoleniowej z licencją PZPN A
  • przedstawi opinie o przebiegu pracy szkoleniowej wystawione przez pracodawcę i macierzysty wojewódzki ZPN,
  • przedstawi dokument poświadczony przez lekarza pozwalający na podjęcie zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
  • złoży zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
  • złoży oświadczenie o braku wszczęcia/trwania wobec kandydata postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o braku obowiązywania bezwzględnej kary dyskwalifikacji za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego
  • złoży oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  • Zintegrowane Kursy Wyrównawcze UEFA B i A będą organizowane do 31.12.2019 r.

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet organizator kursu wyrównawczego UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu min.2 miejsca dla kobiet.

UWAGA:

WSZYSTKIE KURSY ROZPOCZYNAMY W MOMENCIE ZEBRANIA WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW . RÓWNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYPADKU I NIE ZEBRANIA  WYMAGANEJ LICZBY UCZESTNIKÓW KURSÓW, TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW ZOSTANĄ WYDŁUŻONE

W SPRAWIE POWYŻSZYCH KURSÓW KONTAKT wyłącznie przez własne konto na platformie https://pzpn24.pzpn.pl