Wydział Szkolenia Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Komisja Piłkarstwa Kobiecego przedstawia zaktualizowany harmonogram akcji szkoleniowych reprezentacji wojewódzkich OZPN dziewczynek na rundę jesienną sezonu 2023/2024.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami:

1. Pismo do klubów OZPN zobacz
2. Harmonogram akcji reprezentacji OZPN dziewczynek na rundę jesienną sezonu 2023/2024  zobacz
3. Regulamin Reprezentacji Opolskiego Związku Piłki Nożnej