OBSADA

Sędziowie zobowiązani są do wysłania SMS z wynikiem meczu do systemu Extranet wraz z nadanym identyfikatorem spotkania do 15 minut po zakończeniu zawodów.

W przypadku gdy spotkanie nie odbędzie się lub nie zostanie dokończone należy wysłać sms o treści:

  • numer_spotkania#n – mecz nie odbył się
  • numer_spotkania#p – mecz przerwany

WAŻNE!
Sędziowie oznaczeni obserwacją telewizyjną (VIDEO) zobowiązani są dostarczyć płytę z nagraniem meczowym maksymalnie do pierwszego piątku po danych zawodach do siedziby Opolskiego Związku Piłki Nożnej, ul. Damrota 6, 45-064 Opole.

Arkusz samooceny należy wysłać w takim samym terminie na adres: szkolenie_ks@opolskizpn.pl. Nie dopełnienie ww. obowiązków skutkować będzie wstrzymaniem w obsadzie.
Po nagraniu meczu na płytę, prosimy o wyczyszczenie kart pamięci zawartych w kamerach cyfrowych.

 

Skip to content