Trenerzy reprezentacji Paweł Bzdęga i Andrzej Wolański ogłosili listy zawodników, którzy wezmą udział w akcji szkoleniowej, która z podziałem na dwie grupy odbędzie się 15 października br. na obiektach Centrum Sportu w Opolu, ul. Wandy Rutkiewicz 10 w następujących godzinach:

Grupa I – zbiórka zawodników o godzinie 8:30,
Grupa II – zbiórka zawodników o godzinie 11:00.

W załączniku znajduje się również dokument:
1. Oświadczenie – zgoda na udział dziecka w akcjach szkoleniowych OZPN (załącznik nr 3)

który stanowi podstawę udziału powołanego zawodnika w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełniony i podpisany dokument proszę przekazać trenerom w dniu akcji szkoleniowej.

Przypominamy o konieczności posiadania przez zawodników:
1. sprzętu sportowego wymienionego w powołaniach (załącznik nr 1 i 2)