Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN na swoim posiedzeniu w dniu 30.12.2019, Uchwałą Nr 21/2019 podjęła następujące decyzje:
I. Komisja utrzymała w mocy sankcje regulaminowe za zadłużenie wobec Opolskiego Związku Piłki Nożnej w stosunku następujących klubów:
1) TS CHEMIK K-KOŹLE – kara pieniężna 600 zł. oraz 3 punkty ujemne w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/25/KL/19;
2) LZS ORZEŁ DZIERŻYSŁAW – kara pieniężna 200 zł. oraz 1 punkt ujemny w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/46/KL/19;
3) KS MAŁAPANEW OZIMEK – kara pieniężna 600 zł. oraz 3 punkty ujemne w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/50/KL/19;
4) LZS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE – kara pieniężna 200 zł. oraz 1 punkt ujemny w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/53/KL/19;
5) LZS ZRYW SZYDŁOWICE – kara pieniężna 200 zł. oraz 1 punkt ujemny w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/55/KL/19;
6) LZS LEW SZYMONKÓW – kara pieniężna 200 zł. oraz 1 punkt ujemny w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 20/56/KL/19;
Powyższe decyzje są prawomocne i nie przysługuje od nich odwołanie.

II. Uchwałą Nr 21/2019 Zastosowała sankcje regulaminowe za brak wymaganej ilości drużyn młodzieżowych w stosunku do następujących klubów:
Kluby 4 ligi:
1) LZS AGROPLON GŁUSZYNA – kara pieniężna 3.000 zł. oraz 4 punkty ujemne w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/63/KL/19;
2) LZS SKOROGOSZCZ – kara pieniężna 2.000 zł. oraz 2 punkty ujemne w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/64/KL/19;
Kluby klasy okręgowej:
1) LZS ŻUBRY SMARACHOWICE ŚLĄSKIE – kara pieniężna 2.000 zł. oraz 5 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/65/KL/19;
2) LZS LIGOTA TURAWSKA – kara pieniężna 2.000 zł. oraz 4 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/66/KL/19;
3) LZS KORONA KRĘPNA – kara pieniężna 2.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/67/KL/19;
4) LZS START BOGDANOWICE – kara pieniężna 2.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/68/KL/19;
Kluby klasy A:
1) GKS WIDAWA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/69/KL/19;
2) LZS USZYCE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/70/KL/19;
3) LKS PROSNA ZDZIECHOWICE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/71/KL/19;
4) LKS BUDOWLANI STROJEC – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/72/KL/19;
5) LZS KOŚCIELISKA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/73/KL/19;
6) KS SKARBIMIERZ – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/74/KL/19;
7) LZS VICTORIA KOŚCIERZYCE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/75/KL/19;
8) GKS GRODKÓW – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/76/KL/19;
9) KS BODZANÓW – NOWY ŚWIĘTÓW – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/77/KL/19;
10) UKS KARNKÓW – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/78/KL/19;
11) LKS ORZEŁ REŃSKA WIEŚ – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/79/KL/19;
12) LKS BIAŁA NYSKA- kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/80/KL/19;
13) LKS RACŁAWIA RACŁAWICE ŚLĄSKIE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/81/KL/19;
14) LZS GRYŻÓW – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/82/KL/19;
15)LZS SUDETY MOSZCZANKA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/83/KL/19;
16) LZS ROLNIK LASOCICE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/84/KL/19;
17) LZS GKS IZBICKO – OTMICE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/85/KL/19;
18) LZS DĄBRÓWKA GÓRNA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/86/KL/19;
19) LZS ZAWISZA STARA KUŹNIA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/87/KL/19;
20) LZS INTER MECHNICA – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/88/KL/19;
21) LKS SZONÓW – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/89/KL/19;
22) LKS BABICE – kara pieniężna 1.000 zł. oraz 3 punktów ujemnych w sezonie 2019/2020; Decyzja Nr 21/90/KL/19;
Powyższe decyzje są nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych OZPN przy zastosowaniu procedur odwoławczych określonych we właściwych przepisach.
Komisja ds. Licencji Klubowych OZPN Opole