Komisja ds. Licencji Klubowych na posiedzeniu w dniu 29.08.2017r. rozpatrzyła złożone wnioski licencyjne i uchwałą nr 15/2017:

I. PRZYZNAŁA LICENCJE NW. KLUBOM:
KLASA „B” na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019:
1/ LZS Krzywizna – Lic. Nr 151/B/2017n;
2/ LZS Łączany – Lic. Nr 152/B/2017;
3/ LKS „UNIA” Murów – Lic. Nr 153/B/2017;
4/ LZS „ZAWISZA” Stara Kuźnia – Lic. Nr 154/B/2017;
5/ LZS Zawada k/Głogówka – Lic. Nr 155/B/2017;
Decyzję przyznania Licencji Komisja podjęła jednogłośnie.

II. DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE: na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019:
1/ KS LUKS Pawłowiczki – Lic. Nr 14/Mł/2017;
2/ TS „UNIA” Polska Cerekiew – Lic. Nr 15/Mł/2017;
3/ LUKS Szkółka Piłkarska Ujazd – Lic. Nr 16/Mł/2017;
Decyzję przyznania Licencji Komisja podjęła jednogłośnie.

III. UCHWAŁĄ NR 16/2017 W DNIU 6.09.2017 R.
KLASA „A” na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019:
1/ LZS Żłobizna – Lic. Nr 78/A/2017n – z nadzorem infrastrukturalnym i finansowym;
Decyzję przyznania Licencji Komisja podjęła jednogłośnie.

IV. KLASA „B” na sezon rozgrywkowy 2017/2018 i 2018/2019:
1/ LZS Chrzelice – Lic. Nr 156/B/2017;
2/ LZS Czyżowice – Lic. Nr 157/B/2017;
Decyzję przyznania Licencji Komisja podjęła jednogłośnie.

V. Na kluby które złożyły wnioski po terminach, zostały nałożone sankcje finansowe (zapis 3.8. Pkt 3.8.2. Lit. E) str. 12) „Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych sezon 2016/2017
i następne”;
VI. Kluby mogą zgłaszać się po odbiór licencji klubowych do OZPN w Opolu