Informuje, że w związku z rozpoczęciem wdrażania procesu licencyjnego na sezon 2017/2018 i 2018/2019, wszystkie wnioski licencyjne w formie wyłącznie papierowej, kompletne, będą przyjmowane w siedzibie OZPN i wyznaczonych biurach terenowych wg załączonego harmonogramu. Istnieje możliwość składania wniosków bezpośrednio do Komisji Licencyjnej w Opolu /nie obowiązuje ścisła rejonizacja/. Komplet dokumentów licencyjnych na sezon 2017/2018 – kluby III ligi, składają najpóźniej do dnia 30 Kwietnia 2017r./wymagane wzory dokumentów na stronie 29. Podręcznika/

Kluby IV ligi na sezon 2017/2018 i Klasy Okręgowej na sezon 2017/2018 i  2018/2019 – do dnia 15 Maja 2017r.pozostałe kluby składają wnioski licencyjne do dnia 31 Maja 2017r. /wymagane wzory dokumentów na stronie 31.Podręcznika.

Telefony kontaktowe: 608 44 07 48; 606 894 995

Przewodniczący komisji ds. Licencji  klubowych OZPN