W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków licencyjnych, komisja przypomina zainteresowanym klubom o ponownym zapoznaniu się z komunikatem nr 2/2017 w którym znajdują się szczegółowe informacje związane z procesem licencyjnym.

Przewodniczący Komisji