Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja)
na posiedzeniu w dniu 25.01.2023 r., korzystając z uprawnień wynikających z art. 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych
na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) postanowiła:

W związku z naruszeniem normy kryterium sportowego S.01 Przepisów Licencyjnych oraz § 9 ust. 1 lit. „c” Uchwały Nr 15/2019 z dnia 13.03.2019 r. z późniejszymi zmianami Zarządu OZPN (dalej: Uchwały) Komisja w stosunku do Klubu postanowiła:

1. LZS FC PILSZCZ (Klasa A) – korzystając z uprawnień art. 3.9.5 a) Przepisów Licencyjnych, zawiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 12/A/2021 z dnia 10.06.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.

Od powyższej decyzji klubowi zgodnie z punktem 3.8.6 Przepisów Licencyjnych przysługuje odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej, na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN (Rozdział VI – Odwołania, art. 144 – Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne.