Komisja ds. Licencji Klubowych Opolskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Komisja) na posiedzeniu w dniu 01.03.2023 r., korzystając z uprawnień wynikających z art. 3.7 (Procedura kontroli i nadzoru) Przepisów Licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne stanowiących załącznik do Uchwały Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. (dalej: Przepisy Licencyjne) w stosunku do poszczególnych Klubów postanowiła:
1. KS POLONIA ŚCIBORZYCE WIELKIE (Klasa A) – odwiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 24/A/2022 z dnia 09.06.2022 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN, zawieszonej decyzją Komisji w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023. Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN potwierdził zgłoszenie przez klub KS Polonia Ściborzyce Wielkie drużyny w kategorii Żak do Powiatowych Rozgrywek Bawi Nas Piłka w grupie rozgrywkowej ”4H” – DECYZJA NR 3/D/KL/2023.

2. TKKF BLACHOWIANKA KĘDZIERZYN – KOŹLE (Klasa A) – odwiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 54/A/2021a z dnia 26.07.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN, zawieszonej decyzją Komisji w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023. Zespół ds. piłki dziecięcej OZPN potwierdził zgłoszenie przez klub TKKF BLACHOWIANKA KĘDZIERZYN KOŹLE drużyny w kategorii Skrzat do Powiatowych Rozgrywek Bawi Nas Piłka w grupie rozgrywkowej ”3E” – DECYZJA NR 4/D/KL/2023.

3. LZS FC PILSZCZ (Klasa A) – odwiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 12/A/2021 z dnia 10.06.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy A prowadzonych przez Opolski ZPN, zawieszonej decyzją Komisji w związku z brakiem określonej ilości drużyn młodzieżowych uczestniczących w rozgrywkach Opolskiego ZPN w sezonie 2022/2023.
Klub przedłożył zaakceptowany przez Zarząd OZPN wniosek o zezwolenie na udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy licencyjne zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr 29/2021 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.04.2021 r. z późniejszymi zmianami wraz z dowodem wpłaty kwoty określonej w § 1 ust. 2 Uchwały – DECYZJA NR 7/D/KL/2023.

4. LZS ZRYW SZYDŁOWICE (Klasa B) – odwiesić uprawnienia wynikające z decyzji licencyjnej nr 82/B/2021 z dnia 17.06.2021 r. do udziału w rozgrywkach klasy B prowadzonych przez Opolski ZPN, zawieszonej decyzją Komisji w związku z naruszeniem kryterium I.11 oraz I.12 Przepisów Licencyjnych w zakresie braku szatni dla drużyn oraz sędziów.
Klub wskazał obiekt zastępczy, pismo z dnia 27.02.2023 r., na którym będzie rozgrywał swoje mecze w charakterze gospodarza w dalszej części sezonu 2022/2023 – DECYZJA NR 8/D/KL/2023.

Na podstawie punktu 3.8.5. Przepisów Licencyjnych od podjętych Decyzji przysługuje Klubom odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych OZPN, za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych OZPN, w terminie 5 dni od daty doręczenia Decyzji w sprawie, z zachowaniem procedur odwoławczych określonych w punkcie 3.4. Przepisów Licencyjnych oraz § 7 Uchwały 15/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z późniejszymi zmianami.