Fot. Mirosław Szozda

Wszystkie kluby zrzeszone w Opolskim Związku Piłki Nożnej informujemy, że w życie weszły dwie oferty, poprzez które pozyskać można środki na dofinansowanie działalności sportowej. Obie propozycje – Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, prezentują się następująco:

Ministerstwo Sportu

PROGRAM „KLUB” edycja 2020

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-roku-programu-klub

W ramach wnioskowanego dofinansowania, uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie dzieci lub młodzież do 18. roku życia.

Dofinansowanie mogą uzyskać jedynie te kluby, w których kwoty dotacji ze środków publicznych otrzymanych w 2019 i w 2020 roku nie przekroczyły 200 tys. zł.

Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata.

Klub ubiegający się o dofinansowanie jednej sekcji  wnioskuje o 10 000 zł.

Klub ubiegający się o dofinansowanie więcej niż jednej sekcji wnioskuje o 15 000 zł.

Wkład własny 10%.

Termin: do dnia 15 marca 2020 r.

Województwo Opolskie

MARSZAŁKOWSKI KLUB SPORTOWY

https://bip.opolskie.pl/2020/02/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-2020-roku-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojewod/

Wysokość finansowania/dofinansowania wnioskowanego zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.

Wkład własny 20%.

Termin: do dnia 18.03.2020 r.

Do podziału jest 500.000,00 zł.