Trener reprezentacji Paweł Bzdęga ogłosił listy zawodników, którzy wezmą udział w konsultacji selekcyjnej, która z podziałem na dwie grupy odbędzie się 11 kwietnia na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Młodzieży w Prószkowie,
ul. Pomologii 11 w następujących godzinach:

Grupa I – zbiórka zawodników o godzinie 13:30
Grupa II – zbiórka zawodników o godzinie 16:30

W załączniku znajdują się również dokumenty:
1. Powołania zawodników na konsultacje selekcyjne (załącznik nr 1 i 2)
2. Oświadczenie – zgoda na udział zawodnika w akcjach szkoleniowych reprezentacji OZPN,
3. Kwestionariusz sanitarny uczestnika akcji szkoleniowej OZPN,

które stanowią podstawę udziału powołanego zawodnika w akcji szkoleniowej OZPN. Wypełnione i podpisane dokumenty proszę przekazać trenerom w dniu konsultacji.

Prosimy zapoznać się z listą rzeczy, które powinien posiadać ze sobą zawodnik na konsultacji selekcyjnej, która znajduje się w powołaniach (załącznik nr 1 i 2).

Sponsorem reprezentacji wojewódzkich OZPN jest firma Bedmet z Opola.

W przypadku przedłużenia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dotyczących współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży konsultacja zostanie przełożona, a termin jej organizacji zostanie podany w kolejnym komunikacie.