Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Przewodniczący Klubu Seniora OZPN, Pan
Andrzej Mazurek, serdecznie zapraszają na świąteczne spotkanie opłatkowe Klubu Seniora
OZPN.

Spotkanie odbędzie się 12 grudnia (poniedziałek), o godz. 11.00, w sali konferencyjnej
Opolskiego Związku Piłki Nożnej, ul. Damrota 6 III piętro.