Przedstawiamy ustalone przez Kolegium Sędziów PZPN terminy kursów dla sędziów i obserwatorów w rundzie wiosennej.

• 23.01 – 03.02: kurs FIFA, Antalya (Turcja)
• 08-10 lutego (piątek – niedziela): grupa Top Amator (A i B), asystenci – poza
sędziami i asystentami, którzy polecą do Turcji; obserwatorzy oraz sędziowie
kandydaci do II ligi; SPAŁA – COS
• 15-17 lutego (piątek – niedziela): sędziowie Futsal; Spała – COS
• 22-24 lutego (piątek – niedziela): sędziowie i obserwatorzy III ligi; SPAŁA – COS
• 01-03 marca (piątek – niedziela): sędzie, asystentki i obserwatorki szczebla
centralnego; SPAŁA – COS
• 09-11 kwietnia (wtorek – czwartek): warsztaty sędziów Top Amator A i B; Spała –
COS
• 15 – 20 maja (środa – poniedziałek): CORE Polska; Spała – COS